Children’s Race

Dydd Gwener 7fed o Orffennaf byddwn yn cynnal dwy ras i blant yng Nghlwb Rygbi Dinbych.

Bydd ras 1 k i blant ym mlynyddoedd 3 a 4 yn cychwyn am 5:30 y.p. Cost ymuno yn y ras ydy £2 i’w dalu ar y noson.

Rhaid ymuno a’r ras drwy ddilyn y link yma

Bydd, hefyd, ras i blant ym mlynyddoedd 5 a 6 yn cychwyn am 6:00 y.p. Cost ymuno yn y ras ydy £2 i’w dalu ar y noson.

Rhaid ymuno a’r ras drwy ddilyn y link yma

Bydd pawb sy’n gorffen y ras yn derbyn medal.

 

On Friday 7th July we will hold two children’s races at the Denbigh Rugby Club.

There will be a 1k race for children in year 3 and 4 starting at 5.30 pm.  The cost of entry for this race is £2 payable on the night.

Entry for the race should be made by following the this link.

There will also be a 2k race for children in year 5 and 6 starting at 6.00 pm.  The cost of entry for this race is £2 payable on the night.

Entry for the race should be made by following the this link.

All successful finishers will receive a medal.